25-08-2021

De Wijkplaats Haarlem

‘De Wijkplaats’ bestaat al een langere periode, maar het lijkt ons goed om aandacht te geven aan de 3 pijlers van de wijkplaats: ontmoeten, leren en werken.
25-08-2021

Haarlemontmoet.nl

Op Haarlemontmoet.nl kunnen inwoners, (maatschappelijke) organisaties en verenigingen initiatieven starten die ontmoeten als doel hebben. Iedereen kan reageren, een idee ten uitvoer brengen en zijn of haar inzet aanbieden in de vorm van inspiratie, kennis en kunde of menskracht.
25-08-2021

Haarlemse Stads Initiatieven 023doen.nl

Haarlemse Stads Initiatieven 023doen.nl verzamelt actuele Haarlemse stads initiatieven en helpen nieuwe ideeën realiseren. Wil je weten wat er al in Haarlem gebeurt? Bekijk dan het overzicht van bij ons bekende bestaande Haarlemse initiatieven en platforms op www.023doen.nl
25-08-2021

Informatie steunpunt

Het informatieSteunPunt(ISP) biedt 1e lijns hulp in de Geestelijke gezondheidszorg. De stichting biedt informatie en steun aan mensen met psycho-sociale en of maatschappelijke problemen en vragen en is tevens een punt om op terug te vallen.