Wie zijn wij?

Op 6 maart 2018 is de Stichting Herstelacademie Haarlem en Meer opgericht. Inmiddels is de Herstelacademie een heuse organisatie geworden, met een stichtingsbestuur en een tweekoppig management. Daarnaast zijn er zeven medewerkers in dienst. Zij werken op de administratie, ondersteunen vrijwilligers, maken het programma, kortom, voeren alle werkzaamheden uit die nodig zijn om de Herstelacademie te laten draaien. Voor de ondersteuning van de vrijwilligers is er een vrijwilligerscoördinator.

Het grootste deel van de medewerkers bestaat echter uit vrijwilligers: zij ontwikkelen, bedenken en geven cursussen en workshops, ze zijn gastvrouw-/heer, IT medewerker of werken op de administratie. Zonder vrijwilligers kan de Herstelacademie niet bestaan!

Wie zijn de mensen die voor de Herstelacademie werken?

Het bestuur bestaat uit:

Iske ter Haar (voorzitter)
Frederike Kroon (secretaris)
Linda Schoone (penningmeester)
Roos Buntjer (algemeen bestuurslid)
Nina Nijhof (algemeen bestuurslid)
Ton Verspoor (algemeen bestuurslid)

Het management is in handen van:

Karin Goudsmit
Marcia Kroes

De (cursisten-)administratie wordt verzorgd door:

Sander Sweers
Vera Schönhage

Overige medewerkers:

Tim Kreuger (Hoofdfacilitator)
Brenda Wesselius (Regiehouder Administratie / Facilitator)
Rob Spruyt (ICT / PR & Communicatie / Facilitator)
Bob Keller (Conciërge / Informatiemedewerker / Facilitator)
Lia Passant (Informatiemedewerker / Facilitator)

Inhoudelijke verantwoording

De Herstelacademie maakt jaarlijks verslagen waarin haar activiteiten kwalitatief en kwantitatief worden verantwoord. Dit betreft o.a. een inhoudelijke en financiële rapportage voor de subsidiegevers, een jaarrekening en een begroting. Deze documenten zijn op te vragen via de administratie: administratie@herstelacademie.org.

ZELFHULP

Bij de Herstelacademie komen mensen die ervaring hebben met psychische en/of verslavingsproblematiek. Zij delen ervaringen en vinden herkenning bij elkaar. Dat biedt steun. Deze onderlinge steun is de kracht en de werkzame factor van de Herstelacademie. Mensen werken aan hun eigen herstelproces en dat doen ze ook samen. Dit doen ze zonder tussenkomst van hulpverleners of andere deskundigen. Hierbij worden ze ondersteund door de medewerkers van de Herstelacademie.

HERSTEL

Herstel gaat over het invullen van je eigen leven. Op een manier die jij fijn, zinvol en prettig vindt. En vooral zoals jij het zelf bepaalt. Het gaat niet over genezen, wel over een goed leven leiden. Iedereen kan zijn eigen leven bepalen, met alle vraagstukken en uitdagingen die daarbij horen. Het is fijn om de steun en hulp te krijgen van anderen die zelf vergelijkbare ervaringen hebben.