Beloningsbeleid Stichting Herstelacademie Haarlem en Meer

Stichting Herstelacademie Haarlem en Meer

Introductie Herstelacademie Haarlem en Meer

 

Wie zijn wij?

Op 6 maart 2018 is de Stichting Herstelacademie Haarlem en Meer opgericht. Inmiddels is de Herstelacademie een heuse organisatie geworden, met een stichtingsbestuur en een dagelijks bestuur. Daarnaast zijn er twee mensen werkzaam op de (cursisten-)administratie en hebben we een vrijwilligerscoördinator aangesteld. Er zijn ook diverse zzp’ers die werkzaamheden verrichten voor de Herstelacademie.

Het grootste deel van de medewerkers bestaat echter uit vrijwilligers: docenten, trainers, procesbegeleiders, lunch-medewerkers, e.d. Naast het educatieve programma is er ook Punt 3, een informatiepunt waar je vragen kunt stellen en in gesprek kunt gaan met een peer worker.

De Herstelacademie is ook een leeromgeving voor mensen die hun ervaringsdeskundigheid willen ontwikkelen, zo is er bijvoorbeeld nu een stagiair werkzaam die een Mbo opleiding tot Ervaringswerker volgt.
Wie zijn nu die mensen die werken bij de Herstelacademie? Zie hieronder:

Het bestuur bestaat uit:

Iske ter Haar (voorzitter)
Frederike Kroon (secretaris)
Linda Schoone (penningmeester)
Roos Buntjer (algemeen bestuurslid)
Nina Nijhof (algemeen bestuurslid)
Ton Verspoor (algemeen bestuurslid)

De dagelijkse leiding is in handen van:

Karin Goudsmit
Marcia Kroes

De (cursisten-)administratie wordt verzorgd door:

Lia Passant
Sander Sweers
Vera Schönhage

Overige medewerkers:

Tim Kreuger (Hoofddocent)
Brenda Wesselius (Regiehouder Administratie)
Rob Spruyt (Facilitator / ICT / PR & Communicatie)
Bob Keller (Conciërge / Facilitator / Informatiemedewerker)

Inhoudelijke verantwoording

De Herstelacademie maakt jaarlijks een verslag waarin haar activiteiten kwalitatief en kwantitatief worden verantwoord. Hierin worden ook de plannen voor de komende periode beschreven. De verslagen zijn hier te vinden.

Financiële verantwoording

Elk jaar maakt de Herstelacademie een begroting en een financiële verantwoording. Deze documenten zijn op te vragen bij iherstelacademie@gmail.com.

ZELFHULP

Het delen en uitwisselen van ervaringen en de onderlinge steun van peers is zeer krachtig. Mensen werken aan hun eigen herstelproces en ze doen het ook samen. Mensen werken aan hun herstel zonder tussenkomst van hulpverleners of andere deskundigen. Hierbij worden ze ondersteund door de ervaringsdeskundigen van de Herstelacademie.

HERSTEL

Herstel gaat over het invullen van je eigen leven. Op een manier die jij fijn, zinvol en prettig vindt. En vooral zoals jij het zelf bepaalt. Het gaat niet over genezen, wel over een goed leven leiden. Iedereen kan zijn eigen leven bepalen, met alle vraagstukken en uitdagingen die daarbij horen. Het is fijn om de steun en hulp te krijgen van anderen die zelf vergelijkbare ervaringen hebben.