Wellness Recovery Action Plan (WRAP)

De WRAP is een cursus om weer baas te worden over je eigen leven. Een praktische cursus om aan het eigen welbevinden te werken, door een persoonlijk ‘levensplan’ te maken. Bij elk onderdeel staat centraal: wat heb ik wanneer nodig om me (weer) goed te voelen? WRAP staat overigens voor Wellness Recovery Action Plan. 

WRAP bestaat uit een gereedschapskoffer voor een goed gevoel waaruit geput wordt op volgende zes onderdelen: plan voor dagelijks onderhoud, triggers en een actieplan, vroege waarschuwingstekens en een actieplan, signalen van ontsporing en een actieplan, een crisisplan en een post-crisisplan. Bij elk onderdeel staat centraal: wat heb ik wanneer nodig om me (weer) goed te voelen?

De cursus richt zich op kracht in plaats van klacht, door uit te gaan van hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, persoonlijke ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun geven en krijgen. Dit zijn kernbegrippen van herstel. Het plan is dus gebaseerd op wat een cursist goed doet. Door in groepsverband ervaringen uit te wisselen, leer je van elkaar. Ook kunnen ervaringen van anderen steunend en inspirerend zijn.

Binnenkort op het programma

Wellness Recovery Action Plan (WRAP)

Herstelacademie, Leonardo Da Vinciplein 73, eerste etage, Haarlem
De WRAP is een cursus om weer baas te worden over je eigen leven. Een praktische cursus om aan het eigen welbevinden te werken, door een persoonlijk ‘levensplan’ te maken. Bij elk onderdeel staat centraal: wat heb ik wanneer nodig om me (weer) goed te voelen? WRAP staat overigens voor Wellness Recovery Action Plan.