Met onze kernwaarden weet iedereen waarom en hoe we de dingen aanpakken en wat onze drijfveren zijn.

Niet alleen zijn deze kernwaarden, LEF, HOOP, GROEI van toepassing op de vrijwilligers inclusief de facilitators, de cursisten en de bezoekers aan de Herstelacademie maar ook op de ontwikkeling en ontwikkelaars van de Herstelacademie.

De cursisten, bezoekers en vrijwilligers hebben veel lef getoond en hebben drempels beslecht om deel te gaan nemen aan de try-out periode. Zij hebben door het contact met anderen, peers en lotgenoten weer hoop ervaren en gekregen op verdere groei. Dit hebben wij van hen zelf teruggekoppeld gekregen maar ook daadwerkelijk mogen ervaren en gezien. En dat is echt heel goed en mooi!

De Herstelacademie met haar kern en ontwikkelaars voldoen ook aan de kernwaarde LEF, HOOP en GROEI

LEF: niet alleen om dit project aan te gaan, met ondersteuning vanuit de drie organisaties en de gemeenten maar vooral ook toen wij stonden voor de keuze omtrent de drie scenario’s en gekozen hebben om als stand alone verder te gaan. Dit is niet de makkelijkste weg maar wel, naar het inzicht van de kern, de beste weg.

HOOP: we hebben veel hobbels op de weg overwonnen en zijn de hoop niet verloren dat een Herstelacademie voor mensen met kwetsbaarheid onmisbaar is in het sociale domein. Deze overtuiging werd naarmate het project vorderde steeds duidelijker mede gezien het feit dat de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer in 2017 en volgende jaren nu echt een kanteling wil zien van maatwerk- naar algemene voorzieningen. Daar past een Herstelacademie met incidentele samenwerking met partners naadloos in.

GROEI: we zijn begonnen met een try-out en de resultaten zijn overwegend positief en er is absoluut groeipotentie. Er moeten echter nog veel belangrijke stappen worden gezet: een eigen locatie, het vormgeven van een organisatie met een veilige organisatiecultuur en goed werknemerschap en aandacht voor intervisie. Het verder vormgeven aan de vrije ruimte en co-creatie, betaalde banen Een meer maatschappelijk gericht aanbod en op zoek naar nieuwe en andere financierings-mogelijkheden.