Bij een herstelgroep gaan we altijd uit van Peer Support. Dat betekent onder andere dat we bouwen op de kracht van de groep in z'n geheel, waarbij iedereen de kans krijgt om zijn of haar verhaal te delen. We geven elkaar geen adviezen en laten elkaar altijd netjes uitpraten. Elke herstelgroep heeft 1 of 2 groepsbegeleiders die er niet alleen voor zorgen dat alles binnen de groep goed verloopt, maar tevens ook eigen ervaringen delen. Belangrijk om te weten; een herstelgroep is beslist geen therapiegroep.

Hieronder een uitgebreid overzicht van alle herstelgroepen, je bent van harte welkom.

27-06-2022

Autisme lotgenotengroep

De lotgenoten (herstel)groep in Zandvoort is er voor personen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Veelvoorkomende problemen voor mensen met autisme uiten zich vaak op het gebied van sociale contacten, herhalende gedragspatronen, zich verliezen in bepaalde activiteiten of interesses en hele specifieke gevoeligheid voor zintuigelijke prikkels.
07-09-2021

Borderlinegroep

De borderlinegroep komt 1x per 2 weken bij elkaar. Elke bijeenkomst duurt ongeveer 2 uur. Het eerste uur kunnen deelnemers zelf hun ervaringen inbrengen en in het tweede uur zal er een thema worden behandeld, zoals Zelfvertrouwen, klopt het beeld dat ik van mezelf heb?, doelen stellen, eenzaamheid, gevoel van leegte, loslaten, vermijden, angsten, grenzen stellen en nog veel meer.
25-03-2024

Depressie Steungroep Haarlem

Eén op de vijf mensen krijgt ooit te maken met een depressie. Het kan iedereen overkomen en kan ingrijpende gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven. Bij de Depressie Steungroep gaan we daarover met elkaar in gesprek en zal je merken dat je daar niet alleen in staat. Vanaf 27 juni: even weken, elke donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur in Haarlem.
17-11-2021

Depressie Steungroep Zandvoort

Eén op de vijf mensen krijgt ooit te maken met een depressie. Het kan iedereen overkomen en kan ingrijpende gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven. Bij de Depressie Steungroep gaan we daarover met elkaar in gesprek en zal je merken dat je daar niet alleen in staat. Vanaf 27 juni: oneven weken, elke donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur in Zandvoort.
07-09-2021

Herstelgroep eetproblemen

Ken je dat: de hele dag bezig zijn met eten of niet-eten, je gewicht, calorieën tellen..? Misschien heb je hier al therapie voor gevolgd, of heb je jezelf er doorheen geworsteld. Toch kun je soms nog tegen ‘restverschijnselen’ aanlopen zoals problemen met je zelfbeeld of behoefte aan controle. Dan is de Herstelgroep Eetproblemen voor jou bedoeld. We zijn dus géén afval-/dieetclub!
07-09-2021

Herstelgroep jongvolwassenen

Deze herstelgroep is bestemd voor jongeren vanaf 16 jaar met een psychische en/of verslavingskwetsbaarheid. Dit is een zelfhulpgroep waarin we samen proberen helder te krijgen wat herstel voor jou betekent, we onderzoeken wat jou daarin helpt en hoe je actief verder aan je eigen herstel kunt werken.
22-11-2021

Herstelgroep stemmen horen

Iedereen maakt in zijn of haar leven wel eens een periode mee dat het tegenzit. Het kan zelfs zo erg zijn dat je niet meer functioneert. Ben je overspannen (geweest) en heb je bij die overspannenheid verschillende belevingen in je hoofd? Hoor je stemmen en weet je niet wat je er mee moet of hoe je ermee om moet gaan? We gaan hierover in gesprek in de groep.
01-02-2023

Herstelgroep Verslaving Haarlem

Herstellen doe je zelf, maar niet alleen. In Nederland hebben grofweg 1 op de 10 mensen een probleem met alcohol, drugs en/of andere verslavende middelen of gewoontes. 1 op de 20 mensen is verslaafd. Er bestaat geen medicijn tegen deze sluwe ziekte, en toch kun je er wel degelijk van herstellen.
07-09-2021

Koppgroep

De zelfhulpgroep KOPP (Kind van Ouder(s) met Psychische Problemen) is een groep waarin lotgenoten met elkaar in gesprek gaan en ervaringen uitwisselen. In elke bijeenkomst komt er een bepaald thema aan bod dat we gaan bespreken. Het is een doorlopende groep waardoor tussentijdse instroming in de groep mogelijk is.
07-09-2021

Zelfhulpgroep Samen Sterker

Bent u een vrouw met een Turkse, Marokkaanse of andere niet-westerse achtergrond? Hebt u lichamelijke problemen of klachten? Hebt u geestelijke problemen of klachten? Vindt u het moeilijk om uit te leggen wat u doormaakt? Wilt u graag zelf aan de slag om uw situatie te verbeteren? Dan is de zelfhulpgroep Samen Sterker iets voor u!