De stichting Herstelacademie Haarlem en Meer is een jonge, dynamische organisatie die mensen met een psychische of verslavingskwetsbaarheid een plek biedt voor educatie en zelfhulp. De Herstelacademie is gebaseerd op het principe ‘voor en door’. Dat wil zeggen dat gewerkt wordt met 100% peer support. Alle medewerkers van de Herstelacademie hebben persoonlijke uitdagingen op het psychische en/of verslavingsvlak (gehad).

De Herstelacademie werkt met vrijwilligers en heeft daarnaast een klein basisteam met betaalde krachten. De dagelijkse leiding is de belangrijkste cultuurdrager en is verantwoordelijk voor de koers en de bedrijfsmatige gezondheid van de Herstelacademie.De Herstelacademie maakt gebruik van externe ondersteuning t.b.v. de boekhouding en de personele en salarisadministratie.

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf personen, waaronder een penningmeester. Het bestuur bestuurt en ondersteunt de stichting “op afstand”, ziet toe op de continuïteit van deze waardevolle organisatie en staat waar nodig en gevraagd de dagelijkse leiding met raad en daad terzijde. Inhoudelijke keuzes met betrekking tot de koers en het aanbod van de Herstelacademie worden door de medewerkers en de dagelijkse leiding gemaakt.

Bestuursleden ontvangen geen salaris of vergoeding voor hun inzet.

In verband met een vacature is het bestuur van de Herstelacademie op zoek naar een

Bestuurslid met als rol penningmeester

Rol van bestuur en penningmeester
Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het financieel beleid en beheer van de Stichting. De uitvoering ervan is opgedragen aan de dagelijkse leiding met externe ondersteuning.

Het bestuur ziet in het bijzonder toe op:

  • het opstellen van de (sub)begroting
  • het tijdig analyseren en bespreken van financiële kwartaal- en jaarverslagen
  • de opstelling aan het eind van het boekjaar van een balans en een staat van baten en lasten en de opstelling van de accountantsverklaring(en) binnen de statutaire termijn
  • de financiële verantwoording van de stichting tegenover de subsidiegever(s).

Als penningmeester ben je vanuit het bestuur de eerst aanspreekbare op deze onderwerpen. Je adviseert de andere bestuursleden en de dagelijkse leiding., en onderhoudt waar nodig contact met de externe ondersteuning, te weten de boekhouder en de personele- en salarisadministratie.

Profiel
We zoeken iemand, die

  • zich (al dan niet op grond van eigen ervaringen) herkent in de visie van de Herstelacademie en die de enorme waarde van peer support onderschrijft
  • het leuk vindt deze bijzondere en enthousiaste organisatie actief te ondersteunen in haar verdere ontwikkeling en daarvoor tijd kan en wil vrijmaken
  • aantoonbare kennis van en werkervaring heeft op financieel administratief gebied
  • beschikt over een sterk cijfermatig inzicht en analytisch vermogen
  • een HBO- of VWO-opleidingsniveau heeft dan wel een HBO/WO werk- en denkniveau

Gevraagde inzet
Je neemt deel aan de vergaderingen van het bestuur met de dagelijkse leiding (4 a 5 maal per jaar) en aan ad hoc overleg in kleinere commissie. Daarnaast ben je beschikbaar voor advies en ondersteuning bij vragen vanuit de dagelijkse leiding van de Herstelacademie. Daarmee wordt het tijdsbeslag van jouw inzet geschat op gemiddeld twee dagdelen per maand.

Geïnteresseerd? Stuur dan een curriculum vitae en motivatiebrief via de mail naar de voorzitter van het bestuur, Iske ter Haar, icterhaar@planet.nl. Voor nadere inlichtingen: Iske ter Haar, 0653225782 of Marcia Kroes, lid dagelijkse leiding , 0652179296. Voor meer informatie zie ook de website van de Herstelacademie: www.herstelacademie.org.

Eind januari/begin februari vinden de gesprekken met geïnteresseerden plaats.