Tevredenheid


Mijn gedachten over mijzelf, mijn huidige situatie en anderen bepalen de mate waarin ik tevredenheid ervaar. Hoe ga ik om met mijn verlangens, verwachtingen en gevoelens van teleurstelling of angst? Naarmate mijn gedachten meer opbouwend worden en mijn geest tot rust komt, ontstaat er meer ruimte voor voldoening en ontspanning. Mijn gevoel van tevredenheid wordt minder afhankelijk van mijn omstandigheden en de mate waarin mijn wensen vervuld zijn. Mijn vermogen om mijn verlangens en wensen te leven neemt toe.

In de cursus 'tevredenheid in je dagelijks leven' maken we contact met de basis van tevredenheid in onszelf. We gaan meer ontdekken over de manier waarop onvrede ontstaat en hoe we hiermee om kunnen gaan. We maken ruimte om te kunnen gaan doen wat we willen. Meditatie, dialoog en zelfonderzoek dragen eraan bij dat we gaandeweg meer vanuit mededogen, acceptatie en ontspanning in het leven kunnen staan.

De cursus is voor jou bedoeld als:

  • je een ontwrichtende ervaring hebt meegemaakt zoals verslaving of psychische problematiek
  • je de ruimte hebt en ervoor open staat om meer over jezelf te ontdekken 
  • je losser wilt komen van beperkende zelfbeelden en gewoontepatronen
  • je meer tevredenheid wilt ervaren in je dagelijks leven

Na de cursus:

  • ben je je bewuster van wat wél en wat niet bijdraagt aan tevredenheid
  • ben je losser gekomen van beperkende zelfbeelden en gewoontepatronen
  • heb je geleerd hoe je meer contact kunt maken met de bron van tevredenheid en ontspanning in jezelf
  • ervaar je meer tevredenheid in je dagelijks leven

Wanneer?

Er staat op dit moment helaas geen uitvoering van Tevredenheid op de planning.