Met deze cursus ga je vaardigheden (verder) ontwikkelen die je nodig hebt bij het werken als ervaringswerker met het werken vanuit je eigen cliëntervaring.

Deze vervolgcursus is ontwikkeld voor mensen die hun ervaringen/ervaringskennis in de psychiatrie, verslavingszorg en/of maatschappelijke opvang in hun (vrijwilligers) werk willen gaan inzetten om anderen te helpen.

De cursus bestaat uit drie onderdelen:

  • het delen en presenteren van diverse soorten herstelverhalen
  • praktijksituaties (individueel werken of met een groep)
  • het opzetten en presenteren van een workshop

Elke les bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte en is erop gericht om van elkaar te leren. De nadruk bij veel opdrachten ligt op het samenwerken in groepjes. Ook ga je samen een workshop voorbereiden en deze voor de groep presenteren. Daarbij krijg je feedback vanuit de groep. Bij alle opdrachten is het putten uit je eigen cliëntervaring het uitgangspunt. De cursus wordt afgesloten met presentaties van een praktijkgerichte groepsopdracht.

Informatie en aanmelding
Aanmelden bij voorkeur via het aanmeldingsformulier op deze website
Voor meer informatie: administratie@herstelacademie.org of 06-33735694.

Voorwaarde om aan deze cursus mee te mogen doen is dat je de basiscursus Werken met Eigen Ervaring positief hebt afgerond.

Waar en Wanneer
Locatie: Herstelacademie, Leonardo da Vinciplein 73, eerste etage, Haarlem
Start: donderdag 23 januari, 12 lessen van 13.00-15.30 uur

Kosten
Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. De cursisten ontvangen aan het begin van de cursus een werkmap.

TRAINER: Ruud Aarse

Informatie en aanmelding:
Aanmelden bij voorkeur via het aanmeldingsformulier op deze website.
Voor meer informatie: administratie@herstelacademie.org of 06- 33735694

KLIK OF TIK OP: