Een grote groep mensen wordt in onze maatschappij als “gek” afgeschilderd. Die kwalificatie heeft meestal een negatieve lading. Mad Pride is een internationale beweging van “gekken” en hun bondgenoten, die zich verzet tegen deze negatieve houding tegen mensen, die “anders” zijn. Wij zijn er trots op dat we zijn zoals wij zijn en claimen het recht om anders te zijn, zonder dan meteen als tweederangs burgers te worden beschouwd. De website van Mad Pride Nederland is: www.madpride.nl

De Herstelacademie organiseert in samenwerking met MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid in Haarlem een Mad Pride. De datum en de locatie worden op onze website bekend gemaakt

Wij zoeken nog mensen met een psychische- en/of verslavingskwetsbaarheid die willen deelnemen aan de werkgroep ter organisatie van deze Mad Pride. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marcia Kroes

E-mail: administratie@herstelacademie.org Telefoon: 06 52179296