In deze cursus leer je beter naar je pijnlijk verlies te kijken door erbij stil te staan en uit te wisselen wat je hoog zit. Daarnaast leer je een speciale methode om met je verlies om te gaan en dat te accepteren.

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten, waarbij de eerste keren de nadruk wordt gelegd op kennismaking en vertrouwdheid in de groep en informatie over de cursus. Vervolgens gaan we volgens een bepaalde methode naar verliezen kijken en zelf aan de slag. In de laatste 2 bijeenkomsten gaan we heel praktisch aan de gang met verschillende verliezen op een weer andere, een meer creatieve manier.

Deze cursus is voor jou bestemd als je al wat verder in je proces van rouwverwerking bent, maar wel opnieuw of uitgebreider naar je verlies wilt kijken, er mee aan de slag wilt. Realiseer je dat er veel emoties gedeeld worden in de groep. Dat is heel fijn, maar kan ook confronterend zijn.
Oud-deelnemers aan de de cursus vonden de mix van delen, leren en zelf bezig zijn in de cursus erg prettig.
De tools waarin er geleerd wordt om thuis door te gaan met verlies verwerken volgens een bepaalde methode en de bijdragen, ervaringen van anderen in de groep worden als zeer helpend ervaren.

WAAR EN WANNEER
Locatie: Herstelacademie, Leonardo da Vinciplein 73, eerste etage, Haarlem
Start: maandag 30 augustus, 5 lessen van 13.00 - 15.00 uur

FACILITATOR: Mo Gerritse

KOSTEN 
Er zijn geen kosten verbonden aan de cursus

INFORMATIE EN AANMELDING 
Aanmelden bij voorkeur via het aanmeldingsformulier op deze website.
Voor meer informatie: administratie@herstelacademie.org of 06- 33735694

KLIK OF TIK OP: