CR!SISKAART

De Cr!siskaart is een klein persoonlijk document dat in een portemonnee past, zodat iemand de kaart altijd bij zich kan dragen. De Cr!siskaart is voor alle mensen die graag vóóraf willen vastleggen hoe ze tijdens een psychische crisis opgevangen willen worden. ment starten. 
Foto: cr!siskaart.nl

Met de Cr!siskaart kun je voorkomen dat anderen beslissingen over je nemen als je zelf niet kunt aangeven wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. Omstanders en hulpverleners weten wat ze moeten doen, want dat staat op de Cr!siskaart.

Veel mensen voelen zich veiliger met een Cr!siskaart op zak en durven daardoor meer buitenshuis te doen. Een Cr!siskaart wordt altijd met een ervaringsdeskundige crisiskaartconsulent gemaakt, die de persoon ondersteunt bij het formuleren van zijn of haar crisisplan.

Voor meer informatie over de Cr!siskaart kun je een kijkje nemen op de website van Cliëntenbelang Amsterdam:
www.clientenbelangamsterdam.nl
 

Wil je via de Herstelacademie Haarlem en Meer een kaart opstellen, neem dan contact op met:

Karin Goudsmit
Telefoon: 06 10015544 
Mail: informatie@herstelacademie.org