Bent u een vrouw met een Turkse, Marokkaanse of andere niet-westerse achtergrond? Hebt u lichamelijke problemen of klachten Hebt u geestelijke problemen of klachten? Vindt u het moeilijk om uit te leggen wat u doormaakt? Wilt u graag zelf aan de slag om uw situatie te verbeteren?

Dan is de zelfhulpgroep Samen Sterker iets voor u!

Bij deze groep ontdekken deelnemers dat ze niet de enige zijn met psychiatrische problemen. Deelnemers vinden bij deze groep rust omdat ze in een veilige omgeving over hun ervaringen en problemen kunnen praten. De groep bied steun in de vorm van herkenning en hoe ze er zelf mee om gaan. Andere belangrijke doelen van de groep zijn om het sociale netwerk uit te breiden en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Om die persoonlijke ervaringen uit te diepen en er zoveel mogelijk van te leren, hebben we elke bijeenkomst opgesplitst in drie onderdelen:

1. Een thema zoals “Ontspannen kun je leren”, “Dromen en wensen” en “Aardig zijn voor jezelf”. Elke deelneemster kan haar positieve en negatieve ervaringen naar aanleiding van het thema naar voren brengen. Daarna onderzoeken we samen hoe ieder van ons moeilijke situaties beter kan hanteren

2. Praktijkoefeningen. Oefenen met enkele situaties die naar voren zijn gekomen bij het bespreken van het thema. Zo brengen we direct in de praktijk wat we daarvoor samen hebben besproken.

3. Bewegingsonderdeel: met deze oefening wordt ook aangesloten bij het thema wat tijdens de bijeenkomst aan de orde komt.

De cursus Samen Sterker wordt gegeven door vrouwen die zelf als cliënt ervaring hebben met de geestelijke gezondheidszorg. De procesbegeleiders hebben bovendien veelal dezelfde culturele achtergrond als de deelneemsters.Mo Gerritse, docent en illustraties Herstelacademie

WANNEER
Elke vrijdag van 09.00-11.00 uur. Met uitzondering van de schoolvakanties.

WAAR:

Wijkcentrum Da Vinci, Leonardo Da Vinciplein 73, begane grond (sportzaal).

E-MAIL:
Programma-informatie & aanmelden: administratie@herstelacademie.org
Overige informatie en vragen: informatie@herstelacademie.org

TELEFOON:
Cursistenadministratie (Sylvia Keijzer en Sander Sweers): 06 33735694

KLIK OF TIK OP: