De cliëntenraad van GGZ inGeest zoekt versterking voor de taakgroep achterbanraadpleging

De cliëntenraad van GGZ inGeest komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten die bij GGZ inGeest in behandeling zijn, adviseert de Raad van Bestuur en functioneert onafhankelijk binnen de instelling. Het is onmogelijk de belangen van patiënten te behartigen als niet duidelijk is wat er speelt. Goed contact en communicatie met de patiënten is dus heel belangrijk voor de cliëntenraad. Deze taak, het ophalen van informatie bij de patiënten, is neergelegd bij de taakgroep achterbanraadpleging. Voor deze taakgroep hebben wij nog mensen nodig die met patiënten van GGZ inGeest in gesprek gaan.

Achterbanraadpleging
De taakgroep achterbanraadpleging zorgt voor het bezoeken van de locaties en zoekt contact met de cliënten van deze locatie, op welke manier dan ook. De taakgroep leden kunnen de afdeling bezoeken met koffie, koek en een praatje, ze kunnen een spreekuur houden op een locatie of kunnen aanschuiven bij de al bestaande panels/commissies.... er zijn vele manieren te verzinnen en die kunnen allemaal naast elkaar bestaan. Zoek de manier die het beste bij de patiënten past. Maatwerk per locatie.

De belangrijkste gewenste vaardigheden zijn dat je:
  • zelfkennis hebt
  • in staat bent de informatie die je krijgt als taakgroep lid te vertalen naar het algemeen patiëntenbelang
  • kunt luisteren
De afdelingsbezoeken worden gedaan met tenminste 2 personen, zodat je elkaar altijd kan ondersteunen. De zaken waar afdelingsbezoekers op stuiten mogen direct besproken worden met de afdelingsmanager en kunnen zo vaak snel worden opgelost. De uitkomsten van een bezoek worden teruggekoppeld aan de cliëntenraad. De punten van algemeen belang worden door de raad opgepikt en meegenomen.

Wil jij de stem zijn van mensen in een klinische omgeving?
Meld je dan aan als lid van de taakgroep achterbanraadpleging.
Achterbanraadplegers krijgen een vaste vrijwilligersvergoeding en krijgen de kans zichzelf te ontwikkelen.

Met veel plezier zien we jouw reactie tegemoet op clientenraad@ggzingeest.nl.