‘De Wijkplaats’ bestaat al een langere periode, maar het lijkt ons goed om
aandacht te geven aan de 3 pijlers van de wijkplaats: ontmoeten, leren en
werken.

De wijkplaats is een samenwerking tussen aanbieders van activiteiten en
verwijzers, waardoor buurtbewoners met en zonder psychiatrische achtergrond mee kunnen doen aan activiteiten, vrijwilligerswerk, dagbesteding of trainingen in de wijk waar ze wonen. We letten extra op laagdrempelige toegang, goede begeleiding, kleine groepen en aantrekkelijke tarieven (vaak zelfs gratis).

Om deel te nemen aan de activiteiten kun je gewoon een keer langskomen
op onze locaties of contact met de contactpersonen en is dus geen indicatie
nodig. De plekken waar wijkplaats activiteiten worden aangeboden zijn veelal wijkcentra, maar er is ruimte voor andere, nieuwe locaties en initiatieven!

Om er voor te zorgen dat iedereen een plekje kan krijgen in de wijk wordt er binnen ‘de Wijkplaats’ samengewerkt tussen: RIBW K/Am, GGZ Ingeest, Roads, EcoSol Effect, Herstelacademie, DOCK Haarlem en Haarlem Effect.
Het gehele aanbod van de wijkplaatsis te vinden op: www.wijkplaatshaarlem.nl