Het woord ‘Herstelacademie’ zegt het al: bij ons wordt gewerkt aan herstel. Na ontwrichtende ervaringen is het vaak moeilijk om je leven weer op de rit te krijgen. Met herstel bedoelen we in dit geval dat het langzaamaan weer lukt om je leven zo in te richten dat het voor jou fijn is. Tijdens de cursussen, trainingen en workshops van de Herstelacademie wordt vooral veel uitgewisseld door de cursisten. Ze herkennen veel van elkaar in elkaars verhalen en dat geeft hoop, troost, steun en kracht.

Het werken aan herstel doen wij bij de Herstelacademie door het aanbieden van educatie, zelfhulp en peer support. Peer support wil zeggen dat iedereen die bij de Herstelacademie werkt zelf ook een geschiedenis heeft van ontwrichting en herstelprocessen. Het is een plek vóór en dóór elkaar.