wie zijn wij?

Op 6 maart 2018 is de Stichting Herstelacademie Haarlem en Meer opgericht. Inmiddels is de Herstelacademie een heuse organisatie geworden, met een stichtingsbestuur en een dagelijks bestuur. Daarnaast zijn er twee mensen werkzaam op de (cursisten-)administratie en hebben we een vrijwilligerscoördinator aangesteld. Er zijn ook diverse zzp’ers die werkzaamheden verrichten voor de Herstelacademie.

Het grootste deel van de medewerkers bestaat echter uit vrijwilligers: docenten, trainers, procesbegeleiders, lunch-medewerkers, e.d. Naast het educatieve programma is er ook Punt 3, een informatiepunt waar je vragen kunt stellen en in gesprek kunt gaan met een peer worker.

De Herstelacademie is ook een leeromgeving voor mensen die hun ervaringsdeskundigheid willen ontwikkelen, zo is er bijvoorbeeld nu een stagiair werkzaam die een Mbo opleiding tot Ervaringswerker volgt.
Wie zijn nu die mensen die werken bij de Herstelacademie? Zie hieronder:

Het bestuur bestaat uit:

  • Iske ter Haar (voorzitter)
  • Frederike Kroon (penningmeester en secretaris)
  • Roos Buntjer (algemeen bestuurslid)
  • Ton Verspoor (algemeen bestuurslid)

De dagelijkse leiding is in handen van:

  • Karin Goudsmit
  • Marcia Kroes

De (cursisten-)administratie wordt verzorgd door:

  • Sylvia Keijzer
  • Lia Passant
  • Sander Sweers

Inhoudelijke verantwoording

De Herstelacademie maakt jaarlijks een verslag waarin haar activiteiten kwalitatief en kwantitatief worden verantwoord. Hierin worden ook de plannen voor de komende periode beschreven. De verslagen zijn hier te vinden.

Financiële verantwoording

Elk jaar maakt de Herstelacademie een begroting en een financiële verantwoording. Deze documenten zijn op te vragen bij iherstelacademie@gmail.com.