Het woord ‘Herstelacademie’ zegt het al: hier wordt gewerkt aan herstel. Na ontwrichtende ervaringen is het vaak moeilijk om je leven weer op de rit te krijgen. Met herstel bedoelen we dan dat het langzaamaan weer lukt om je leven zo in te richten dat het voor jou fijn is. Met de dingen die je zelf kiest en een invulling van je dagen die voor jou zinvol voelt. Ook al blijf je vaak last houden van klachten of symptomen.

Tijdens de cursussen/trainingen/workshops van de Herstelacademie wordt vooral veel uitgewisseld door de cursisten. Ze herkennen veel van elkaar in elkaars verhalen en dat geeft troost, steun en kracht.

Het werken aan herstel doen wij bij de Herstelacademie door het aanbieden van educatie, zelfhulp en peer support. Peer support wil zeggen dat iedereen die bij de Herstelacademie werkt zelf ook een geschiedenis heeft van ontwrichting en herstelprocessen. Het is een plek vóór en dóór elkaar.

Het maakt ons, de mensen die aan en op deze bijzondere plek mogen werken, ontzettend gelukkig om te zien dat het zo gaat. Het is heel erg fijn om te merken dat ons concept van peer support en onderlinge zelfhulp werkt!

Het aanbod van de Herstelacademie wordt altijd samen met cursisten, docenten en vrijwilligers gemaakt. Veel van het aanbod is ontwikkeld door onze eigen docenten en cursisten. Daar zijn we bijzonder trots op! En het houdt onze kernwaarden hoog:

LEF! Een plek waar je jouw lef kunt tonen door kennis te halen en te brengen.
HOOP! Hoop door van elkaar te leren, elkaar te steunen en ervaringen te delen.
GROEI! Een plek om te groeien en te bloeien.

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!afbeelding: Mo Gerritse, docent en illustraties Herstelacademie