ZELFHULP
Het delen en uitwisselen van ervaringen en de onderlinge steun van peers is zeer krachtig. Mensen werken aan hun eigen herstelproces en ze doen het ook samen. Mensen werken aan hun herstel zonder tussenkomst van hulpverleners of andere deskundigen. Hierbij worden ze ondersteund door de ervaringsdeskundigen van de Herstelacademie.

HERSTEL
Herstel gaat over het invullen van je eigen leven. Op een manier die jij fijn, zinvol en prettig vindt. En vooral zoals jij het zelf bepaalt. Het gaat niet over genezen, wel over een goed leven leiden. Iedereen kan zijn eigen leven bepalen, met alle vraagstukken en uitdagingen die daarbij horen. Het is fijn om de steun en hulp te krijgen van anderen die zelf vergelijkbare ervaringen hebben.